Om Rekkedal

Vi held til på ein gamal slektsgard med historiske bygningar
heilt tilbake frå 1500-talet. Alle bygningane er totalrenoverte og dannar eit nydeleg tun rundt hagen.

Velkomen til gards!

Dei mange spanande husa passar for små og store grupper. Her ruslar gjestane rundt, nyt roa, den gode maten og vinen. Vertskapet fortel om historia og kulturen knytta til garden. I samarbeid med kundane set vi opp spennande opplevingar under mottoet «Når eit måltid er meir enn å verte mett».

Vi har ope heile året for bestillingar, utanom søndag og mandagar. Vertskapet har som mål å ønske alle gjestane velkommen til gards og vise dei til bords.

Karen