Velkomen til oss!

Vi skreddersyr opplevingar i kulturhistorisk miljø med fokus på god mat, god drikke, kultur og dramatisk natur.

Aktuelt:

Juleselskap på Rekkedal

Våre tradisjonelle juleselskap startar fredag 18. november. Ope alle dagar unnateke søndagar og måndagar. Bordbestilling. Sjå vedlegg for detaljar!

Les mer

Vi importerer vår eigen vin

Vinkjellaren er fylt av eigenimporterte vinar frå mindre vinfarmar i Nord-Italia. Minst ein gong i året går turen frå Bondalen til Nord-Italia. Her møter vi små kvalitetsbevisste vinprodusentar og i felleskap plukkar ut vinar som passar til maten heime på Rekkedal.