Nyheit og gladmelding frå Rekkedal Gjestehus!

Vi er inne i ei uverkeleg og utfordrande tid.

For oss er det godt å føle på at vi står på trygg grunn no når vi igjen har gleda av å ønske gjestane våre hjerteleg velkommen.

 

Alle krav om smittevern er på plass. Dette medfører noko redusertkapasitet i dei 5 ulike husa. Blant anna vil vi no ha plass til ca. 50 i det største lokalet. 

Vi vil fortsette å vere ein attraktiv samarbeidspartner for næringsliv, offentlege og private.

  

Vi held vi ope som før med ulike arrangement tilpassa grupper, Ta kontakt viss du lurer på noko. 

 Vi ønsker alle ein god dag og hjerteleg velkommen til flotte kveldssete

 Med vennleg helsing
Rekkedal Gjestehus